Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Ben Haber BV. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Xenium™, HouseOfXenium.com en Ben Haber BV.

Ben Haber BV. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden en geen diensten gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen eveneens onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, aanvaardt u deze wijzigingen.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden leidt tot de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.
Deel 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook de dienstverlening aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
SECTIE 3 - COMPATIBILITEIT, PRODUCTINFORMATIE
Verifieer dat de producten die u koopt geschikt zijn voor het beoogde gebruik voordat u een bestelling plaatst. De compatibiliteit van de producten is zoals aangegeven op houseofxenium.com op het moment van aankoop. Houd er rekening mee dat de exacte kleur en grootte en het ontwerp zoals getoond op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke kenmerken van de producten als gevolg van de beperkingen van weergave op het scherm.

Als de producten die u hebt ontvangen niet overeenkomen met wat u hebt besteld, of als uw levering onvolledig of beschadigd is tijdens het vervoer, neem dan onmiddellijk per e-mail of telefonisch contact op met de klantenservice van Ben Haber BV.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn jegens u of derden niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online via de website verkrijgbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig worden weergegeven.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, uitsluitend ter beoordeling van ons. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen gelden voor bestellingen die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account- en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarover wij geen controle uitoefenen, noch enige zeggenschap of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.
Het gebruik door u van optionele tools van derden geschiedt geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder de tools door de desbetreffende externe leverancier(s) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze Servicevoorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Zekere inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Koppelingen van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan de derde worden gericht.
SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, ongeacht of deze online zijn of niet, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde en zonder beperkingen de opmerkingen die u ons toestuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn daartoe niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of de intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden schendt.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder stemt u ermee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door u of door derden worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op het verstrekken van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, INACCURACIES EN OMISSIES
Op onze site of in de Service kunnen af en toe typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen in de Servicevoorwaarden is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen als u een van de verboden vormen van gebruik overtreedt.
SECTIE 13 - AFSCHUWING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die uit het gebruik van de service kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om deze te gebruiken, op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal House Of Xenium, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of enig product verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op enigerlei wijze aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

SECTIE 14 - INDEMNIFICATIE
U gaat ermee akkoord House Of Xenium en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
SECTIE 15 - ONWETTIGHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet laat.
SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden opgezegd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging;

SECTIE 17 - ALGEMENE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze servicevoorwaarden houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in.
Deze servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).
Onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

Afdeling 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.
SECTIE 20 - CONTACT INFORMATION
Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op support@houseofxenium.com.
Zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Er zijn niet genoeg artikelen beschikbaar. Er zijn er nog maar [max] over.
Voeg toe aan verlanglijstBlader door verlanglijstVerwijder verlanglijst
Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg.

Terug naar de website

Bestelnotitie toevoegen Bestelnotitie bewerken
Schatting van de verzending
Voeg een kortingsbon toe

Schatting van de verzending

Voeg een kortingsbon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina